"CT fish" : , , , , , , , -, . |   CT fish, , 2005.
, 60X70 ".
«
2007  | 12
ENGLISH
»
:
00  |  01  |  02  |  03  |  04
05  |  06  |  07  |  08  |  09
10  |  11  |  12  |  13  |  14
15  |  16  |  17  |  18  |  19