|  ביוגרפיה

1949      - ,

1952      -

1972         - ,  

 

1975-88 - , ( , )

           

1986       - , ,

1995-96 - "", " - "

                 '- (),

2008       - , , "

                 : ,

                 '' ".

 

- / , , . - , . " , , - . "" , ( ) . - , - .

 

1994 " ", , ( );  1995-2001  " ", / ', ( );   1998-2005 " , , The Grand Arénas Transit Camp , , ( );  2003 " ", , ;  2007 " : ", " , , , ( );  2007-2008 "", , , - ( );  2008 "/: ", , , ( );   2009 " ", ;  2010 ;  2013 " ", ( );  2013-2014 "" ( );  2016 " " ;  2017 ", , " Château de Servieres, Marseille .

 

1988        - " .

1993        - - , .

1995-96  - Cite internationale de Arts-, .

1998       - " " , , .

2002       - " ", .

2003       - " ",

                 Fearless, .

2004      - , , .

2006      - , .

2012      - , . " ", .

2014      - , . .

2015      -      IMéRA Aix-Marseille University – Institute for advanced Study, Mediterranean exploratory of Interdisciplinarity

2016      -  La Non-Maison Aix en provence

2017      -  Camargo Foundation, Cassis.

 2018-2019 - . Akademie Schloss Solitude, Stuttgart

 

,

-

,

" , -

" , -, -

, -

, ORS " ,-

, -

, -

, -

, -

, ,

,

,

,

,

FNAC, ,

FRAC , ,

  FRAC , , Pitou Charentes

 

2005      . , , , .

2010 Joker amongst others/Joker unter anderen.  A conversation about art, transmission and life surrounding. With an essay by André Michels Mit einem Essay von André Michels / A conversation about art, transmission and life surrounding. Material Verlag, Hamburg 2010 (Editors: Ilana Salama Ortar, Susanne Gottlob, Robin Cackett).]


 
 
ENGLISH
:
00  |  01  |  02  |  03  |  04
05  |  06  |  07  |  08  |  09
10  |  11  |  12  |  13  |  14
15  |  16  |  17  |  18  |  19